Online cursusvariant 'leren preserveren' is live.


10-jul-2017


Na een pilotreeks dit voorjaar is de cursus leren preserveren nu online beschikbaar.


In het voorjaar van 2017 is de cursus 'leren preserveren' als pilot van start gegaan onder een gelimiteerd aantal gegadigden. De cursus welke een initiatief is van Netwerk Digitaal Erfgoed, Het nieuwe instituut en de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid, is bedoeld als basiscursus voor medewerkers van digitale erfgoed instellingen en archieven die meer kennis willen opdoen van digitale duurzaamheid en het duurzaam beschikbaar stellen van digitale materialen. De cursus kent twee varianten:

  1. Groepscursus
  2. Online cursus

De groepscursus heeft als groot voordeel dat de cursisten naast het directe contact met medecursisten (en dus lekker netwerken met domeingenoten) vragen en eventuele opmerkingen direct kunnen bespreken met de coaches / cursusbegeleiders. Voor het luttele bedrag van EUR 450,- kun je meedoen met de groepscursus. Deze begint dit najaar al en er zijn nog plaatsen beschikbaar !

Voor diegene die niet kunnen wachten staat de online cursus sinds afgelopen donderdag online. De cursus kenmerkt zich door een brede scope. De verschillende cases die in de cursus voorbij komen varieren van praktijksituaties bij het EYE instituut tot metadata in JPEG bestanden en (nationale) wetgeving die bij het digitaal archiveren de kop opsteekt. Maar er valt nog heel veel meer te leren...

De cursus is opgebouwd uit drie modules :

  • Achtergronden bij digitale duurzaamheid
  • Het speelveld
  • De praktijkstap

Daarmee is de cursus duidelijk niet bedoeld om een puur theoretisch kader mee te geven. Het geeft echte tastbare handvatten om de (eigen) praktijk mee vorm te geven en is daarmee een krachtig instrument voor een ieder die zich betreedt of wil betreden in het digitaal duurzame.

Leuke toevoeging in de online variant zijn de toetsen die men na het afronden van iedere module kan maken. Geen pagina's vol vragen, dat gelukkig niet. Wel een handvol vragen waarmee je kunt vaststellen je op het juiste pad te bewegen richting digitaal duurzaam meesterschap..

Voor meer informatie zie de pagina's van NCDD en lerenpreserveren.

 

Contributor

Joao Schim

    Senior Consultant

nl.linkedin.com/in/joaoschim

+31 653899169

Contact