Blockchain; begrijpt iemand het nog ?


7-jun-2017


Blockchain heeft buzz,is hip, gaat de wereld disruptief veranderen. Tenminste, als je de 'bitlievers' moet geloven, maar klopt dat wel ?


De blockchain technologie is al een paar jaartjes onder ons. Toch kennen we nog maar een beperkte hoeveelheid praktische toepassingen, waarvan de meest bekende, de Bitcoin, zijn langste tijd gehad lijkt te hebben en de overigen niet noodzakelijkerwijs blockchain technologie nodig hadden om te bestaan.

Wie de TED presentaties over het onderwerp op youtube erop naslaat die zal al snel met mij moeten concluderen dat er aparte snuiters tussen zitten met de meest bizarre voorspellingen. "Over tien jaar zal er niemand meer met harde valuta bekend zijn, alles gaat digitaal".  Sommigen bewapenen zich met een verwachtingenarsenaal als die de honger op de wereld voorgoed zal doen stillen terwijl anderen daarentegen juist de ondergang van notarissen en banken voorspellen. En dat allemaal door de blockchain technologie.

Met uw goedvinden doe ik even een stapje terug. Wat is nou eigenlijk blockchain technologie ?

In essentie is het niet veel meer dan een mechanisme dat erin voorziet dat alle deelnemers binnen een de-centraal netwerk van belanghebbenden een zelfde waarneming hebben van de waarheid. Het de-centrale karakter ervan betekent dat onder handen zijnde gegevens gedistribueerd worden en dus niet op een enkel systeem worden geadministreerd (zoals bijvoorbeeld bij een centraal bank-systeem). Juist niet, daar ligt nu juist de kracht van het concept. Door meerdere administrateuren (lees: ogen) die bestaan binnen het netwerk te betrekken bij het verwerken van de gegevens wordt een (digitale) consensus over de validiteit van een transactie bereikt. 

Om dit met enige betrouwbaarheid te kunnen doen wordt gebruik gemaakt van cryptografische functionaliteiten zoals SHA512 hashes. Door de grote hoeveelheid bits die deze encryptie toepast is er een zeer kleine kans op het zogeheten pigeon hole probleem en de daaraan verwante hash collisions. Voor huidige standaarden erg betrouwbaar (alhoewel niet theoretisch fool-proof).

Nu, wat betekent dat ?

Het betekent dat je zaken, die je doet in de context van een grotere groep belanghebbenden, transparant en niet vervalsbaar kunt registreren. Wat die zaken zijn en hoe dat eruit ziet kan zeer verschillend zijn. Zoals bekend is Bitcoin een voorbeeld van het doen van financiële zaken binnen zo'n groep, maar de ontastbare ideeën achter mining en het ontbreken van een algemeen geaccepteerde autoriteit maken dat het niet goed geaccepteerd wordt. En terecht in mijn optiek.

Maar natuurlijk kun je je fantasie de vrije loop geven. Wat dacht je van het registreren van diplomatieke overeenkomsten en addenda op zo'n manier dat lidstaten deze digitaal kunnen akkoorderen ?

En natuurlijk is het zeer goed voor te stellen dat banken onderling een netwerk (VPN?) delen om specifieke transacties vast te leggen. Maar blockchain technologie in een netwerk groter dan slechts diegene die een kritiek belang hebben bij elke transactie zie ik niet als realistisch. Daarom ook denk ik niet dat we veel zullen merken van blockchain anders dan het tot een der mogelijke technologieen behoort waaruit te kiezen valt.

Dus ook hier geldt;  eerst je strategie bepalen en daarna pas je technologie en niet andersom....

 

 

 

Contributor

Joao Schim

    Senior Consultant

nl.linkedin.com/in/joaoschim

+31 653899169

Contact