Onderwijs levert geen digitale volwassenen


17-mei-2017


"Het Nederlandse onderwijs bereidt jongeren onvoldoende voor op leven en werken in een digitale maatschappij."


Het Nederlandse onderwijs bereidt jongeren onvoldoende voor op leven en werken in een digitale maatschappij. Dat schrijft de Onderwijsraad in het rapport ‘Doordacht Digitaal, onderwijs in het digitale tijdperk’. Overheid, scholen en uitgevers van lesmateriaal moeten beter samenwerken om te zorgen dat dat wel gebeurt. Een citaat: “Het onderwijsveld is nog zoekende en dreigt achter te lopen.”

Je moet het niet allemaal aan de markt en het lokale initiatief overlaten, vindt de raad. De rijksoverheid moet meer doen om scholen te ondersteunen, bijvoorbeeld bijdragen aan allerlei randvoorwaarden op het gebied van internetveiligheid en privacy, infrastructuur en financiële middelen. Ook worden scholen nu te vaak geconfronteerd met “digitale lesmaterialen waar ze niet om gevraagd hebben en geen invloed op kunnen uitoefenen”.

Tegelijkertijd besteedt de Onderwijsraad aandacht aan de mogelijke keerzijden van digitalisering, zoals de negatieve gevolgen van voortdurend gebruik van digitale toepassingen voor geheugen en concentratievermogen. En aan fysieke en psychische gevolgen van omgeremd internetgebruik: tabletnekken, cyberpesten en disconnectie-angst, het gevoel iets te missen als je niet online bent.

Een woordvoerder van de Onderwijsraad: “Twee dingen vallen op. Een grote variatie in de mate van digitaliseren binnen en tussen onderwijsinstellingen: van een enkele aangeschafte tablet tot een volledig gedigitaliseerde leeromgeving. En het wetenschappelijk bewijs is ambivalent over wat werkt digitaal in het onderwijs.”

Het rapport is hier te vinden

Bron: Computable mei 2017

Contributor

Joao Schim

    Senior Consultant

nl.linkedin.com/in/joaoschim

+31 653899169

ContactMeer over


Digitalisering