Workshop: Masterclass Octrooien

Bent u een technische mkb-er of technische starter en van plan om serieus te investeren in octrooibescherming en/of octrooi-informatie? Dan is deze workshop iets voor u.Leer meer over octrooien en inbreuk.

Bent u een technische mkb-er of technische starter en van plan om serieus te investeren in octrooibescherming en/of octrooi-informatie? En wilt u inhoudelijk meer weten over octrooien, octrooiprocedures en inbreuk? Dan is deze workshop iets voor u.

Betere octrooien

Om een volwaardige gesprekspartner van octrooigemachtigden of andere octrooispecialisten te zijn, hebt u goed inzicht nodig in het octrooisysteem: de eisen van een octrooiaanvraag, de kosten, maar ook een goede inschatting of octrooien van derden aanleiding geven tot actie.

Meer octrooi-inzicht

Tijdens deze workshop wisselen theorie, praktische voorbeelden en opdrachten elkaar af. U leert:

  • bepalen of andere octrooien aanleiding geven tot actie;
  • hoe nieuwheid en inventiviteit worden beoordeeld;
  • inzicht te krijgen in kosten(reductie) bij octrooiprocedures;
  • octrooigemachtigden en andere octrooispecialisten te voorzien van de juiste informatie en krijgt zicht op de consequenties van uw beslissingen.

Benodigde basiskennis

Voor het volgen van deze workshop is enige basiskennis vereist. Wij gaan ervan uit dat u bij aanvang inzicht heeft in:

  • basisinformatie over octrooi aanvragen op technische vindingen, zoals vermeld in de brochure 'Van idee tot octrooi'.
  • op welke momenten informatie uit IE-databanken uw innovatieproces kan verbeteren.

Heeft u geen basiskennis van IE? Volg dan de workshop 'De basis van Intellectueel Eigendom'.

Aanmelden

U kunt zich online aanmelden voor deze workshop. Let op: inloop is vanaf 12:45 uur, de workshop begint om 13:00 uur.

Contributor

Joao Schim

    Senior Consultant

nl.linkedin.com/in/joaoschim

+31 653899169

Contact


Programma

Bijzonderheden