Consultancy


De diensten die we leveren kunnen in een aantal activiteiten worden onderverdeeeld. Hoofdfocus ligt op het leveren van business en management consultancy. Heeft uw organisatie een uitdaging voor de boeg welke diepgaand onderzoek/analyse vereist dan bent u bij ons aan het juiste adres. Niet alleen beschikken we over verregaande kennis van theorie en modellen, we kunnen ook terugvallen op onze praktische ervaring. Daarnaast zijn we onderdeel van een immens netwerk van specialisten en organisaties waar we een samenwerking mee kunnen aangaan zodat we iedere uitdaging aan kunnen.
Business consultancy

Enkele uitdagingen waar we ervaring mee hebben en ondersteuning bij kunnen bieden :


Business case analyse

Het runnen van een bedrijf betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden. Sommige klein, maar soms ook erg groot of met grote (onvoorziene) gevolgen. Om bedrijven te helpen met het maken van de juiste keuzes kunnen we een analyse uitvoeren op de organisatie als geheel, de markt of welke elementen dan ook die invloed hebben op, en geraakt worden door een koerswijziging. De momentopname die we samen met de medewerkers in kaart brengen geeft een duidelijk beeld van de uitdaging. De business case die wij opleveren geeft inzicht in de meerwaarde die verwacht kan worden, de kosten, de risico's en de impact op de bedrijfsvoering. De directie kan met een dergelijk instrument een gedegen keuze maken, gericht op de toekomst.


Business proces analyse

De bedoeling van uw bedrijf is om omzet te maken. Daarvoor zijn (primaire) processen ingericht. Deze processen kunnen ondersteund worden door manuele arbeid. Sommige processen kunnen niet zonder de factor mens. We zien echter vaak dat er veel tijd verloren gaat bij het onnodig handmatig intervenieren in een proces. Een duidelijk teken dat er veel efficientie te winnen valt met procesoptimalisatie is het structurele gebruik van excel sheets. Onze professionele opinie is dat excel sheets niet thuis horen binnen een kritiek bedrijfsproces. We zien dat er veel tijd wordt verloren met copy&paste activiteiten van het ene sheet naar het andere. Meestal is dit het resultaat van processen die organisch gegroeid zijn over tijd in tegenstelling tot processen gebaseerd op bedrijfs requirements. We kunnen helpen om een duidelijk plaatje te krijgen van de in gebruik zijnde processen, waar de knelpunten zich voordoen en hoe deze verbeterd kunnen worden richting een goed ontworpen proces met bijbehorende tooling/voorzieningen.


Business alignment analyse

Een van de meest hardnekkige problemen waar een bedrijf mee kan worstelen is wanneer afdelingen of teams niet goed op elkaar zijn afgestemd. Er bestaat slechte communicatie, weinig vertrouwen en vaak wordt er met vingers gewezen. Een vaak voorkomend scenario is waar de interne klant de ondersteunende partij verteld 'hoe' zij hun werk moeten uitvoeren. Tegelijkertijd heeft het ondersteunende team totaal geen gevoel voor de urgentie waarmee de interne klant zijn verzoek wil hebben afgerond. Het is duidelijk dat de rollen, de verantwoordelijkheden en de inscentieven niet goed zijn gedefinieerd of niet zijn afgestemd op de meerwaarde die zij de organisatie dienen op te leveren. Tevens wordt vaak gesproken over een interne klant / dienstverlener verhouding waar deze constructie totaal niet in het voordeel is van de organisatie. Wij kunnen voorzien in een bedrijfsbrede inventarisatie van alignment vraagstukken voorzien van concrete roadmap naar een optimale aansluiting op de bedrijfsstrategie.


Bedrijfs cultuur analyse

Alhoewel cultuur analyse onderdeel uitmaakt van een goede business case willen deze toch als separate activiteit noemen omdat deze te vaak over het hoofd wordt gezien; De directie is helemaal in haar nopjes met de nieuwe koerswijziging, alleen om te ondekken dat de weerstand onder de medewerkers enorm is. Een niet zelden voorkomend scenario, en een met een hoge prijs. Going concern is ineens niet meer zo going. Met een gedegen cultuur analyse had deze weerstand voorzien kunnen worden. Een goede cultuur analyse geeft een inschatting van de cultuur per bedrijfsunit / afdeling en laat zien in hoeverre deze in lijn is met de koers en strategie van de organisatie, en wat de effecten bij het wijzigen van die koers kunnen zijn. Op basis hiervan kunnen interventies worden gepland om de urgentie van de wijziging beter te laten landen.